fbpx
Kategoriler
Obezite Araştırmaları Obezite Haberleri

Oruç (Açlık) ve Yaşam Ömrü

Aralıklı oruç diyetleri bu günlerde oldukça moda haline geldi. Fazla bilinmeyen 5:2 diyeti, Silikon Vadisi çevrelerinde önem kazanan daha aşırı oruç yöntemlerine kadar her şeyi görüyoruz. Ancak açlık ve olumlu sağlık sonuçları arasındaki korelasyonu işaret eden çok fazla gözlemsel araştırma yapılıyorsa da, hala bunların altında yatan herhangi bir biyolojik mekanizmanın varlığını tam olarak anlayamıyoruz.

Harvard araştırmacıları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, oruç tutmanın, hücrelerimizdeki mitokondriyal ağların aktivitesini değiştirerek yaşam süresini nasıl artırabileceği, yaşlanmayı yavaşlatacağı ve sağlık düzeyini nasıl iyileştireceği gösterildi.

Araştırmanın kıdemli yazarı William Mair, “Geçmişteki çalışmalar aralıklı orucun yaşlanmayı nasıl yavaşlattığını gösterdi ancak bunun altında yatan temel biyolojiyi şimdi anlamaya başlıyoruz.” dedi.

Açlık ve orucun solucanlardaki etkisi
Nematod solucanlarının kas hücrelerindeki mitokondrilerini görüyoruz. (Kaynak: Harvard Chan School)

Mitokondri, hücrelerimizin içindeki küçük bir enerji santrali gibidir. Geçen yıl Newcastle Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, mitokondrinin hücrelerin yaşlanmasında nasıl temel bir etkisi olduğunu gösterdi. Harvard’ın yeni araştırması, değişen mitokondriyal ağ şekillerinin uzun ömrü ve yaşam süresini nasıl etkilediğini göstermektedir. Ancak daha da önemlisi, çalışma, oruç tutmanın bu mitokondriyal ağları “genç” bir durumda tutmak için nasıl yönettiğini ortaya koymaktadır.

Mitokondriyal ağlar içerisindeki hücreler genellikle iki durum arasında değişir: kaynaşmış ve parçalanmış. Bu çalışmada, yalnızca 2 hafta yaşadığı için uzun ömürlülüğün ölçülmesi açısından faydalı bir organizma olan Nematod solucanlarının kullanılmış. Çalışmada, kısıtlamalı diyetlerin, bu kaynaşmış ve parçalanmış durumlar arasında sağlıklı bir esneklik sağlayan mitokondriyal ağlarda dengeyi teşvik ettiğini buldu.

Mair, “Çalışmalarımız, mitokondri ağlarının esnekliğinin orucun yararları için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Mitokondriyi tek bir durumda kilitlersek, oruç tutma veya beslenme kısıtlamasının uzun ömür üzerindeki etkilerini tamamen engelleriz.” demiştir.

Açlık ve hücre mitokondrisi üzerine etkileri
Yeni araştırma, bir hücrenin mitokondrisinin (yeşil renkle gösterilen) açlık ve oruçla olumlu etkilenebileceğini gösterdi. Bu sayede daha uzun ve sağlıklı yaşama neden olabileceğini gösterdi.  (Kaynak: NICHD Flickr CC-BY-2.0)

Çalışma aynı zamanda, orucun yağ asit oksidasyonunu arttıran ve temel yağ metabolizması sürecini artırabilen bir tür organel olan peroksizomlarla mitokondriyal koordinasyonu geliştirdiğini buldu. Çalışmanın deneylerinde solucanın ömrü, sadece diyet müdahalesi ile mitokondriyal ağ homeostazını koruyarak arttırılmıştır. Bu sonuçlar, oruç tutmanın ömrü nasıl arttırabileceği ve sağlıklı yaşlanmayı nasıl teşvik edebileceği üzerine ışık tutmaya yardımcı oluyor.

Çalışmanın yönetici yazarı Heather Weir, bu durumu  “Diyet kısıtlaması ve aralıklı oruç tutma gibi düşük enerjili koşulların daha önce sağlıklı yaşlanmayı teşvik ettiği gösterildi. Durumun nedenini anlamak, faydaları terapötik (tedavi edici) olarak uygulayabilmek için çok önemli bir adım” şeklinde açıklamaktadır. “Bulgularımız, yaşlandıkça yaşla ilişkili hastalıkların gelişme olasılığını azaltacak tedavi edici stratejiler arayışında yeni yollar açıyor.”

Bu çalışma Cell Metabolism (2) dergisinde yayınlandı.

Kaynaklar:

1) Harvard Üniversite Açlık Çalışması

2) Cell Metabolism

Yazının kaynağı:

https://newatlas.com/fasting-increase-lifespan-mitochondria-harvard/52058/

Kategoriler
Harvard Obezite Serisi Obezite Araştırmaları

Açlık ile Sağlıklı Yaşlanma ve Uzun Ömür

Açlık ve oruç tutmanın sağlık üzerine olumlu birçok etkisinin olduğu yapılan araştırmalarda gözlemlenmekteydi fakat bunun hangi mekanizma ile oluştuğu tam saptanamamıştı. Bu Harvard araştırması, açlık (oruç) ve diyet kısıtlamasının mekanizmasını anlamamıza yardımcı oluyor.

Harvard çalışması, aralıklı açlık ve manipüle mitokondriyel ağların yaşam süresini nasıl artırabileceğini gösteriyor.

Harvard T.H Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan yeni araştırmalara göre, hücrelerde mitokondriyal ağların manipülasyonu – ya diyet kısıtlaması ya da onu taklit eden genetik manipülasyon – yaşam ömrünü uzatabilir ve sağlığı teşvik edebilir.

26 Ekim’de çevrimiçi olarak Cell Metabolism dergisinde yayınlanan çalışma, hücrelerin yaşlanmaya ve yaşla ilişkili hastalığa yol açan enerjiyi zamanla işleyebilme kabiliyetini öngören temel biyolojiye ışık tutuyor ve oruç tutma süreleri gibi teşebbüslerin sağlıklı yaşlanmayı nasıl teşvik edilebileceğini açıklıyor.

Hücrelerdeki enerji üreten yapılar olarak tanımlanan mitokondri, enerji talebine göre şekli dinamik olarak değiştiren ağlarda bulunur. Bunu yapma kapasiteleri yaşla birlikte azalır, ancak bunun metabolizma ve hücresel fonksiyon üzerindeki etkisi henüz net değildir. Bu çalışmada araştırmacılar, mitokondriyal ağların şekillerindeki dinamik değişiklikler ile uzun ömürlülük arasında nedensel bir bağlantı göstermiştir.

Açlık ve orucun solucanlardaki etkisi

Bilim adamları sadece iki hafta yaşayan C. elegans’i (nematod solucanları) kullandılar ve böylece laboratuvarda gerçek zamanlı olarak yaşlanmanın incelenmesini sağladılar. Hücreler içindeki mitokondriyal ağlar, genellikle kaynaşmış ve parçalanmış durumlar arasında geçiş yapar. Araştırmacılar solucanların diyetini kısıtlamanın veya AMP ile aktive protein kinaz (AMPK) adı verilen bir enerjiyi algılayan proteinin genetik manipülasyonu yoluyla diyet kısıtlamasını taklit etmesinin mitokondriyal ağları kaynaşmış veya “genç” bir halde koruduğunu buldu. Buna ek olarak, bu genç ağların, yağ metabolizmasını modüle etmek için peroksizomlar adı verilen organellerle iletişim kurarak yaşam süresini uzattığını keşfettiler.

Araştırmanın baş editörü olan ve Harvard Chan Okulu’nda araştırma yaparken şu an Astex İlaç firmasında araştırma görevlisi olarak çalışan Heather Weir, “Diyet kısıtlaması ve aralıklı oruç tutma gibi düşük enerjili koşullarının daha önce sağlıklı yaşlanmayı teşvik ettiği gösterildi. Bu durumun nedenini anlamak, faydaları terapötik (tedavi edici) olarak uygulayabilmek için önemli bir adım.” dedi. “Bulgularımız, yaşlandıkça yaşla ilişkili hastalıkların gelişme olasılığını azaltacak terapötik stratejiler arayışında yeni yollar açıyor.”

Harvard Chan Okulu genetik ve kompleks hastalıklar profesörü ve araştırmanın kıdemli yazarı William Mair; “Geçmişteki çalışmalar, aralıklı orucun yaşlanmayı nasıl yavaşlattığını gösterse de, temel biyolojiyi ancak şimdi anlamaya başladık.” dedi.

“Çalışmalarımız, mitokondri ağlarının esnekliğinin oruç tutmanın faydaları açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mitokondriyi tek bir durumda kilitlersek, oruç tutma veya beslenme kısıtlamasının uzun ömür üzerindeki etkilerini tamamen engelleriz.”

Araştırmacılar için bir sonraki adım, mitokondriyal ağların rolünün test edilmesi de dâhil olmak üzere, memelilerde oruç etkisi ve mitokondriyal esneklikteki bozuklukların, obezite ve yaşla ilişkili hastalıklar için artan risk arasındaki ilişkiyi açıklayıp açıklayamayacağının değerlendirilmesidir.

Kaynak: 

https://news.harvard.edu/gazette/story/2017/11/intermittent-fasting-may-be-center-of-increasing-lifespan/

Kategoriler
Obezite Obezite Araştırmaları

Diyet Kısıtlaması (Açlık) Yaşam Süresini Arttırır

Önemli Noktalar

  • AMPK (AMP ile aktive protein kinaz) ve DR (Diyet Kısıtlaması), mitokondriyal ağ dengesini korur.
  • DR ve AMPK aracılığıyla uzun ömür için, mitokondriyal füzyon (kaynaşma) ve fisyon (parçalanma) gerekir.
  • Mitokondriyal dengeyi, yağ asidi oksidasyonu ile muhafaza etmek yaşam ömrünü uzatır.
  • Bu uzun ömür noktaları, mitokondri ve peroksizomlar arasında uyum gerektirir.

Araştırmanın Özeti

Kaynaşmış ve parçalanmış durumlar arasındaki mitokondriyal ağın yeniden şekillenmesi mitofajiyi, diğer organellerle etkileşimi ve metabolik esnekliği kolaylaştırır. Yaşlanma, mitokondriyal ağ dengesindeki bir kayıp ile ilişkilidir, ancak nedensel olarak bu değişiklikleri organizma yaşlanmasına bağlayan hücresel süreçler, belirsizliğini korumaya devam etmektedir.

Burada, AMP ile aktive protein kinaz (AMPK) ve diyet kısıtlamasının (DR), mitokondriyal ağ dengesini korumak ve yağ asit oksidasyonunu (FAO) artırmak için peroksizomlarla fonksiyonel koordinasyonu sağlamak suretiyle Nematod solucanlarının uzun ömürlü olduğunu gösteriyoruz.

Kaynaşma ve parçalanmayı engellemek, AMPK ve diyet kısıtlamasının aracılık ettiği uzun yaşam süresini özellikle engeller. Bununla birlikte, çarpıcı bir şekilde, füzyon ve fisyonun eşzamanlı engellenmesi yoluyla yaşlanma sırasında mitokondriyal ağ dengesini korumak, yaşam süresini uzatmak için yeterlidir; aralıklı oruç sayesinde uzun yaşam süresi için dinamik ağ yeniden modelleme (remodelling) gereklidir.

Son olarak, mitokondriyal ağ dengesini sürdürerek yaşam süresinin uzamasının FAO ve peroksizom fonksiyonunu gerektirdiğini gösteriyoruz. Bununla birlikte, bu veriler mitokondriyal dengeyi ve plastisiteyi (esneklik) teşvik eden mekanizmaların, sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmeyi hedeflediğini göstermektedir.

Açlık ve etkileri
Açlık ve nematod solucanları

Anahtar Kelimeler

Mitokondriyal dinamikler, Diyet kısıtlaması, AMPK, Yaşlanma, Uzun ömür, Peroksizom, Yağ asit oksidasyonu, Aralıklı oruç

Kaynak:

http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131(17)30612-5