fbpx
Kategoriler
Obezite Araştırmaları

Su Orucu Kanser (Lenfoma Tedavisi)

Su orucu kanser tedavisini anlatan bir bilimsel araştırma ile sizlerleyiz. Sadece su ile yapılan orucu tutmak, kanser hastalarına iyi gelir mi sorusunu pek çok yerde duyuyoruz. Bunu gösteren bilimsel bir vaka çalışması ile sizlerleyiz.

Araştırma Başlığı: Evre IIIa, düşük dereceli foliküler lenfoma yönetiminde sadece su ile oruç tutma ve sadece bitkisel besinler diyeti

UYARI: BMJ gibi ünlü bir dergide yayınlanan; bir lenfoma kanseri hastasında su orucu ve sonrasında bitkisel gıda tüketimi olan bir çalışma. Bu şekilde bir tedavinin mümkün olduğunu gösteren bir vakayı inceleyeceğiz.

Yazı içeriğinden de anlaşılacağı üzere, bu tedavinin hekim kontrolünde ve tecrübeli merkezlerde uygulandığıdır.

Tek bir vaka, kesin bir tedavi yöntemi olarak görülemez ve daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu yazıyı dinlemek ya da izlemek isterseniz, bu Youtube videosuna bakabilirsiniz. (Son güncelleme: 28 Ekim 2020)

Konu ile ilgili diğer yazılarımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

3 Günlük Açlık Orucu (Bilimsel Mekanizma)

Harvard Açlık Araştırması (Orucun Gençleştirme Mekanizması)

Alan C Goldhamer, Michael Klaper, Afsoon Foorohar, Toshia R Myers

Yazı İçeriği

ÖZET

Non-Hodgkin lenfoma (NHL) türleri arasında, ikinci en yaygın olan Foliküler lenfoma (FL); klasik bir histolojik görünüm ve nadir bir seyir ile karakterizedir.

FL için güncel tedavi protokolleri, yakın izlemden immünoterapiye, kemoterapiye ve/veya radyoterapiye kadar değişmektedir.

Biz, eksizyonel biyopsi ile evre IIIa, derece 1 FL tanısı konulan 42 yaşında kadın hastanın vakasını sunuyoruz. Yakın gözlemin yanı sıra, hastaya, tıbbi denetim altında sadece su ile gerçekleştirilen 21 günlük oruç uygulandı. Daha sonra genişlemiş lenf düğümlerinin büyüklüğü önemli ölçüde azaltıldı.

Hasta daha sonra şeker, yağ ve tuz (SOS) içermeyen asgari işlenmiş bitkisel gıdaları tüketti. Tedavi merkezinden ayrılmasından itibaren diyette kaldı. 6 ve 9 aylık izlem ziyaretlerinde hastanın lenf düğümleri artık ele gelmeyen bir durumdaydı. Hasta asemptomatik durumda kaldı.

Bu vaka, sadece su ile oruç ve bitkisel gıdaları içeren, SOS içermeyen bir beslenme şeklini FL için bir tedavi protokolü olarak değerlendiren; daha ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır.

ARKA PLAN

Non-Hodgkin lenfoma (NHL) türleri arasında, ikinci en yaygın olan Foliküler lenfoma (FL); klasik histolojik görünüm, seyrek bir seyir ve tedavi edilemez bir nitelik taşımaktadır. Şu andaki FL tedavi protokolleri, hastalar asemptomatik olduğu zaman; yakın gözlem veya immünoterapi, semptomatik periyotlar boyunca immünoterapi, kemoterapi ve / veya radyoterapi şeklinde uygulanır.

FL’ li hastalar yüksek terapötik yanıt oranlarına sahip olmakla birlikte, ayrıca yüksek tekrarlama oranı ve asemptomatik dönemlerde zamanla düşüş yaşayabilirler. Dolayısıyla, FL semptomlarını tedavi edebilen ve asemptomatik dönemleri düşük toksisite ve maliyetle koruyabilen tedavi seçenekleri yararlı olacaktır.

FL6 ve diğer çeşitli kanserlerde sonuç sağ kalımında diyetin potansiyel rolünü destekleyen kanıtlara rağmen; diyet değişiklikleri henüz tedavi protokollerinin standart bir parçası değildir. Burada bildirilen durum, FL vakalarının tedavisinde, sadece su ile oruç tutma ve ilave şeker; yağ ve tuzdan (SOS) arınmış, minimum düzeyde işlenmiş bir bitkisel gıda diyetini değerlendiren daha ileri çalışmalar için bir temel oluşturmaktadır.

VAKA SUNUMU

23 Haziran 2014’te, 42 yaşında bir kadın, sağ kasıktaki bölgede ele gelen bir kitle şikâyeti ile birincil bakım sağlayıcısına başvurdu. Diğer yandan, hasta asemptomatik durumdaydı, yorgunluk, kilo değişimi veya solgunluk gibi belirtileri inkâr ediyordu.

Hasta Standart Amerikan Diyetini uygulamış, 81,6 kg ağırlığında ve vücut kitle indeksi (BMI) 29,4 kg / m2′ ydi. Hiç sigara içmemiş veya yasadışı uyuşturucu kullanmamıştı; haftada 3’ün altında alkollü içki içiyordu.

Hastanın aile geçmişi, babasının belirsiz kökenli geç evre kanserinden kurtulduğunu ve uzak baba tarafı yakınlarında böbrek kanseri öyküsünün olduğunu, ancak aile geçişiminin kan veya lenf kanseri insidansını göstermediğini ortaya koymuştur.

Birinci basamak hekimine sunum üzerine hasta derhal bir BT taraması ve tam kan sayımı (CBC) da dâhil olmak üzere çeşitli serolojik testler için gönderildi.

23 Haziran 2014′ te elde edilen BT taraması, 29 Ekim 2012’de ilgisiz bir tıbbi ziyaret sırasında yapılan taramayla karşılaştırıldığında, elde edilen kasık lenf düğümlerinin iki taraflı genişlemesi ile kayda değer bir değişime uğradığını ortaya koydu.

Sağ kasık bölgesindeki en büyük düğüm, yatay uzunluk ve kısa eksende 45 × 20 mm, sol taraftaki en büyük düğüm 21 × 15 mm olarak ölçülmüştür. İliak zincirlerdeki ve pelvik yan duvarlardaki lenf düğümler genişlemedi. Hastanın pelvisinde serbest sıvı olduğuna dair herhangi bir kanıt mevcut değildi ve CBC normal sınırlardaydı.

11 Temmuz 2014’te hastaya, sol kasık lenf düğümünden, düşük dereceli (derece 1/3) foliküler merkez hücreli lenfoma tanısını doğrulayan, cerrahi eksizyonel biyopsi yapıldı. Akım sitometrisi, bir poliklonal B hücresi arka planında, büyük hücreli bileşenlerin veya Burkitt lenfomasının tanımlanması olmadan, numunenin % 15’ini oluşturan CD-pozitif monotipik B hücreleri göstermiştir.

15 Temmuz 2014’te göğüs BT taramasında sağ koltuk altında asimetrik genişlemiş lenf düğümleri görülürken, en büyük ölçü 28 × 19 mm olarak ölçüldü.

Evre IIIa, derece 1 FL tanısı konan, gözden geçirilemeyen bir CBC tanısı temelinde, hastaya 3 ayda bir gözlemsel takip alması önerildi.

Hasta, daha sonra tıbbi bakımdan sadece su ile oruç tutma konusundaki ilgileri doğrultusunda TrueNorth Health (TNH) ile temas kurdu ve yeterli besin ve elektrolit rezervleri, normal kreatinin ve hemoglobin düzeyleri, normal Glomerüler süzme oranı ve kontrendikasyon koşulları bulunmayan bir aday olarak belirlendi.

TEŞHİS (Lenfoma teşhisi nasıl konulmuş?)

Evre IIIA tanısı, derece 1 FL, 2008 yılında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından lenfomaların sınıflandırması ile özetlenen tanısal kriterlere göre eksizyonel biyopsi ile oluşturuldu.

TEDAVİ

TNH, 30 yılı aşkın bir süredir, insan hastalarında sağlığı korumak ve sürdürmek için, sadece su orucu ve sadece bitkisel gıdaları baz alan, SOS içermeyen diyet de dahil olmak üzere beslenme modifikasyonlarını güvenle uyguladı. Sadece su ile oruç / açlık durumu, su dışında tüm gıdaların ve içeceklerin tamamen yok edilmesidir.

Uzun vadeli sadece su ile oruç tutmanın, kronik sağlık koşullarının tedavisinde aralıklı oruç tutmaya göre üstün olduğu tecrübemizdir. Açlık sırasında meydana gelen ve sağlığı teşvik eden biyolojik değişiklikler arasında ketojenezin teşvik edilmesi, oksidatif stres ve iltihaplanmanın azalması ve yanı sıra artan stres direnci, lipoliz ve otofaji de bulunmaktadır.

Açlık aynı zamanda hormon düzeylerini ve büyüme faktörlerini de ayarlar, bu da hücre üreme oranlarını azaltır ve apoptoz oranlarını arttırır. Bu nedenle, gelişmekte olan araştırmaların gösterdiği gibi, oruç tutmanın potansiyel olarak bazı habis tümörler de dâhil olmak üzere çeşitli sağlık koşullarını önleyebileceği ve tedavi edebileceği düşünülmektedir.

TNH’ ye gelmeden önce, hasta sadece bitkisel gıdaları içeren ve SOS içermeyen bir diyet başlattı. 3 Kasım 2014’te hasta, 21 günlük bir süre için istediği kadar arıtılmış su (günde en az 40 ons) istisna olmak üzere tüm gıdalardan ve atıklardan tamamen uzak durarak oruca başladı. Sadece su ile oruç periyodu süresinde, orta seviye etkinlikler bile enerji kullanımını ikiye katladığı için hastanın faaliyetleri kısıtlandı.

Ayrıca, 15 000’den fazla oruç tutan hastanın gözetiminde bu kısıtlı aktivitenin, orthostatic hipotansiyon, aritmi, dehidrasyon ve elektrolit bozukluklarının sıklığını en aza indirdiğini gözlemledik- ki bunlar oruç tutma sırasında sınırsız faaliyet konusunda teşvik edilen diğer kişiler tarafından bildirilen yan etkilerdir. Hastaya sessiz faaliyetlerde bulunma (örneğin, okuma, müzik dinleme ve öğretim videolarını izleme), eğitim sınıflarına katılma ve tıbbi ve psikolojik konsültasyonlara katılma izni verildi. Hastanın kilosu, kan basıncı ve vital bulguları günde iki kez izlendi.

Sadece su ile oruç periyodunu, ilk günde her 9 saat boyunca her 3 saatte bir 12 gram tuzsuz sebze çorbasının tüketilmesi ile başlanarak 10 gün boyunca denetlenen yeniden besleme izledi. İkinci gün, hasta taze, çiğ meyve ve sebzelerden oluşan 12 ons suyu, her 3 saatte bir 9 saat boyunca tüketti. Üçüncü gün, hasta taze, çiğ meyve ve sebzelerden oluşan bir diyet tüketti ve rahatça dolana kadar yemek yemeleri istendi.

Bu geçiş dönemini takiben, hastalara taze, çiğ meyve ve sebzeler, buğulanmış ve pişmiş sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller ve günde yaklaşık 1 ons / gün çiğ tuzsuz fıstık ve tohum içeren asgari işlenmiş bitki gıdaları diyetleri verildi. . Pişmiş yemekler, özel talimatları karşılayan tariflerle hazırlandı ve et, fıstık, tavuk, yumurta ve süt ürünlerinin yanı sıra şeker, yağ ve tuzdan uzak tutuldu.

Ekmek ürünleri ve diğer oldukça işlenmiş gıdalar da hariç tutuldu. Hastanın, fıstık ve tohum hariç, bu belirli SOS içermeyen, bitki besinlerini istedikleri kadar yemesine izin verildi. Yanı sıra, hastanın, TNH’ den ayrıldıktan sonra bu beslenme diyet şekline devam etmesi için teşvik edildi.

SONUÇ ve TAKİP

Hasta, oruç tutarken herhangi bir olumsuz yan etki göstermemiştir. Orucun ardından, kilosu, yaklaşık 0,4 kg / günlük bir oranda 78,0’ ten 68,9 kg’ a, BMI değeri 28.62’den 25.29 kg / m2’ye düştü ve CBC değerleri normal sınırlarda kaldı. Fiziki muayenede hastanın genişlemiş lenf düğümlerimin boyutlarında azalma olduğu gösterildi.

Daha sonra 11 Mart 2015 tarihinde BT taraması yakibi yapıldı ve sağ kasıktaki düğümün 45 × 20’den 26 × 3 mm’ye düştüğü, sol kasıktaki düğümün 21 × 15’den 11’e düştüğü × 2 mm ve koltuk altı düğümü 28 × 19’dan 15 × 10 mm’ye düşmüştür. Kasık düğümleri artmış oksijen-glukoz alımını göstermedi.

31 Ocak 2015’te, 6 aylık takip sürecinde hasta, bitkisel gıdalara, SOS içermeyen diyetlere sıkıca uyduğunu bildirdi. Ağırlığı 63 kg, VKİ 23.13 kg / m2 idi ve lenf düğümleri elle hissedilemiyordu. Benzer şekilde, 2 Ağustos 2015’te 9 aylık takipte hasta diyet uyumluluğunu bildirmiş, kilosu ve BMI değerleri sırasıyla 59,9 kg ve 21.96 kg / m2’ye düşmüştür ve lenf düğümleri elle fark edilmemektedir.

TARTIŞMA

Bugüne kadar yapılan oruç araştırmalarının çoğunluğu hayvan modelleri üzerinde yapılmıştır, ancak insan sağlığına ilişkin çeşitli koşulları tedavi etmek için tıbben denetlenen, sadece su ile oruç tutmanın etkinliği hakkında ortaya çıkan klinik veriler bulunmaktadır. Örneğin, biz orucun sınırda hipertansiyonu olan hastalarda kan basıncını güvenle ve etkili bir şekilde düşürdüğünü bildirdik.

Ayrıca, oruç ve bunu takiben bir vejetaryen diyet ile romatoid artrit hastalarında kanama ve ağrının azaltıldığını gösteren klinik araştırmalar da yapılmıştır. Ayrıca, orucun kemoterapi sırasında ortaya çıkan yan etkileri azalttığı gösterilmiştir.

Şu an, sadece su ile oruç tutmanın ve sadece bitkisel gıdaları, SOS içermeyen diyetin insanlarda FL’ ye yönelik etkilerini değerlendiren klinik bir araştırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, farelerde alternatif gün orucunun lenfomayı azalttığı ve haftada 1 gün oruç tutmaya bağlı olarak farelerde tümör oluşumunu azalttığını gösteren çalışmalar vardır.

Açlığın kanseri önleyebileceği ve tedavi edebileceği önerilen bir mekanizma, insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) düzeylerini düşürmektir. Gerçekten, yüksek IGF-1 düzeylerini belirli kanserlerle spesifik olarak bağlayan araştırmalar vardır.

42 yaşında evre IIIa, derece 1 FL olan ve sadece tıbben gözlemlenen, sadece su ile oruç ve sadece bitkisel gıdaları, SOS içermeyen diyeti takip eden bir vaka bildirmiştik. 21 günlük oruç periyodundan sonra, hastanın genişlemiş lenf düğümleri artık ele gelir durumda değildi ve BT taramaları, küçültüldüğünü doğruluyordu. 6 ve 9 aylık takip ziyaretlerinde hastada diyet uyumu olduğu ve lenf düğümlerinin hissedilemediği bildirildi.

Bu gözlemler, sadece su ile oruç / açlık ve modifiye bir diyetin, FL yönetiminde ve tedavisinde etkili olabileceğini ve daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca düşük dereceli NHL olgularının yaklaşık% 20’sinde ortaya çıktığı bildirilen spontan gerileme yaşandığını da göz ardı edemeyiz. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda hastayı izlemeye devam edeceğiz ve elde ettiğimiz takip verilerini raporlayacağız.

Öğrenme Noktaları

 • Foliküler lenfoma (FL) Non-Hodgkin lenfoma hastalığının tedavi edilemez, ağı vermeyen formudur.
 • FL için güncel tedavi protokollerinde diyet değişiklikleri yoktur.
 • Aşama IIIa, derece 1 FL’ da sadece su ile oruç tutmak, genişlemiş lenf düğümlerini azaltır.
 • Fazla şeker, yağ veya tuz içermeyen bitki besinleri diyeti, IIIa evre derece 1 FL’ da de bir asemptomatik dönemi korumaktadır.

Rekabet Hakları: Hiçbiri beyan edilmedi.

Hasta onayı alındı.

Kaynak ve akran incelemesi: Devre dışı bırakılmış; harici olarak incelendi.

Hastanın Bakış Açısı (Lenfoma Hastasının Kendi Değerlendirmeleri)

 • 2012’de bir rahim ameliyatı ve mesane süspansiyon ameliyatı geçirdim ve o zamandan beri pelvik alan hassas ve duyarlı hale geldi; bu yüzden periyodik olarak masaj yaptım.
  İki yıl sonra, bunu yaparken sağ karın bölgesinde sert bir şey hissettim.
  Yara izi dokusu ya da başka bir şey olduğundan emin değildim, bu yüzden bir doktor randevusu ayarladım.
 • 2014’te doktor beni muayene etti ve sonra ailemin tıbbi geçmişi hakkında sorular sordu.
  Ona babamın kanser nedeniyle öldüğünü söylediğimde, acil bir BT taraması talep etmek için hemen görüntüleme birimini aradı.
  Taramamdan bir gün sonra, doktordan, sonuçlarımı gözden geçirmemi isteyen bir çağrı aldım.
  Taramada abdominal bölgemin her iki tarafında tümörler ortaya çıktığını ve bana bir onkoloğa başvurması gerektiğini söyledi.
 • Doktorumun beni referans olarak göndermiş olduğu onkolog çok nazik ve benim geleneksel tedaviden kaçınma isteğime karşı açıktı.
  Bana, kanserimin Non-Hodgkin, yavaş büyüme eğilimli, foliküler lenfoma olduğunu ve daha fazla test ve biyopsi (göğüs taramalarından birinde sağ koltuk altımdaki diğer küçük tümörler de ortaya çıktı) istediğini söyledi.
  Doktor, daha sonra bedenimin hem üst hem de alt kısımlarında ve vücudumun her iki tarafında da tümör bulgularının bulunmasının kanseri Evre III’e yükselttiğini açıkladı.
 • Tavsiyeleri, tümörlerin kemoterapi veya radyasyon ile tedavi edilmemesi idi. Kemoterapinin iyilikten daha çok hasara neden olacağını ve hastalığımı iyileştirilemeyeceğini söyledi.
  Onun tek hareketi beni her 3 ayda bir izlemekti. 2014’te kanser uzmanım görevinden ayrıldıktan sonra yaptığım ilk şey Dr Klaper ile temasa geçmekti. Deney sonuçlarımı inceledikten sonra Dr Klaper, “Oruç tutmak için iyi bir adaysın” dedi. TrueNorth’ a baktım ve 14 gün boyunca sadece su ile oruç çalışması planlandı.
  Oruç dönemimde, oruç konusunda daha tecrübeli biriyle tanıştım, o da benimle iyileşme hikâyesini paylaştı. Onun gelişimini duyduktan sonra, oruç tutmak için daha uzun bir süre istemeye karar verdim.
  Oruç sürecimin onuncu günümdeydim ve sabah turları süresince Dr Klaper’e, oruç periyodumu çabucak uzatmamın uygun olup olmadığını sorardım.
  Tüm laboratuvar sonuçlarımın yanı sıra zihnim, bedenim ve ruhum aynı hizaya getirildi ve o bana kabul verdi! Devamında orucumu 21 güne kadar genişlettim.
 • Doktorların size söyleyeceği gibi, su ile orucun ilk 3 günü en zor dönem olabilir, ancak üçüncü günden sonra daha kolay olur. Şiddetli bir semptom (bulantı, baş dönmesi, yorgunluk) yaşamamıştım. Ben enerjiktim ve iyileşmeye odaklandım ve vücudumu dinledim ve ihtiyaç duyduğum zaman dinlendim. Doktorlar, canlılığımı kontrol etmek ve sahip olduğum herhangi bir soru veya endişeyi cevaplamak için beni günde iki kez ziyaret etti. Haftada bir kez bir kan testi yaptırdım ve son derece yararlı bulduğum şeylerden biri, her salonun video kütüphanesinde Dr Klaper’ in kan testi sonuçlarının nasıl okunacağını anlatan bir videonun olmasıydı. Kendimi güvende hissettim ve doktorların ve stajyerlerimin sorularıma her zaman cevap vereceğini bilerek rahat ve güvende hissettim.
 • TrueNorth’ daki her hastaya yeniden besleme konusunda yol gösterilir. Orucum, katı yiyeceklerin yavaşça tanıtılması sayesinde için sistematik olarak kırıldı. İlk yemeğim (oldukça lezzetli ve tatmin ediciydi) sebze çorbasıydı ve bir veya iki gün sonra, 2 – 3 saatte bir içmek için ilk sebze suyum vardı. Son derece aç olacağımı düşündüm, fakat meyve suyunun yoğunluğu çok fazlaydı. Artık her bir sebzeyi tadabiliyordum çünkü damak tadım temizlenmiş ve sıfırlanmıştı. Ben çiğ sebzeleri yavaş yavaş eklemeye başlamadan önce önümüzdeki 6 gün boyunca sadece sebze suyu tükettim. Ben geldiğim günden başlayıp ayrıldığım güne kadar izlendim.
 • Bir dalga içerisindeydim ve şimdiye kadar hayatımda olandan daha mutlu hissettim. Bedenimin içinde harika şeyler olduğunu biliyordum ve ben ve ailem için doğru şeyi yapıyordum. Tek düşündüğüm şey, çocuklarım ve geleneksel tıbbın bana verdiği son kullanma tarihinden daha uzun süre devam etmem için nelere ihtiyaç duyduklarıydı: 20 yıl daha. O zamana kadar 62 yaşında olacaktım ve emekliye ayrıldıktan sonraki gün kesinlikle ölmek istemiyordum. Ailem ilham kaynağıydı, gücüm ve motivasyonumdu. Oruç boyunca her gün, bir sonraki gün için müteşekkirdim ve kendimi iyileştirmek için vücuduma gerekli zamanı verdiğim için mutlu hissediyordum. TrueNorth’ daki oruç periyodu hayatımdaki en hayat-değiştiren ve huşu uyandıran deneyimlerden biriydi. Suyla tutuğum oruç tümörlerimde inanılmaz derecede azalmalara neden oldu: Orijinalde muayene edildiğinde sağ kasıktaki düğüm 4,5 × 2,0 cm ve şimdi 2,6 × 0,3 cm ölçülüyordu. Sol kasık lenf bezi 2,1 × 1,5 cm ve şimdi 1,1 × 0,2 cm ölçülmüştür. Sağ koltukaltı düğümü ise 2,8 x 1,9 cm, şimdi 1,5 x 1.0 cm ölçülmüştür. Bu sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Benim onkoloğum, sonuçlardan memnundu ve yaptığım şeyi yapmaya devam etmemi istedi. O orucuma ve diyetime çok destek veriyor. Başlangıçta her üç ayda bir beni gözlemleyeceğini belirtti ve şimdi bunun her altı ayda bir olacağını söylüyor çünkü bu kadar iyi bir ilerleme kaydediyorum.
 • Ailem ve arkadaşlarım sonuçlarından etkilendiler ve birçoğu beslenmelerinde de önemli değişiklikler yapmış durumda. Oruç periyodumdan beri Dr Klaper ve Goldhamer ile danışmanlık aldım ve bu yılın ikinci yarısında daha hızlı bir performans sergilemeyi düşünüyorum. Oruç ve beslenme değişikliklerimle tümörlerim küçülmüş ve küçülmeye ve umarım kaybolmaya devam edecektir.
 • Vücudun dinlenmesine, iyileştirilmesine ve yenilenmesine izin verdiğimizde, sonuçlar etkileyicidir. Benim gibi daha iyi olmak için orada olan ve hepsi de başarılı sonuçlar elde etmeye kararlı olan dikkate değer insanlarla tanıştığım için şanslıydım. İçtenlikle, bunların hepsi irademiz ve olumlu tavrımız ve iyi olma ve sağlıklı kalma konusundaki kararlılığımız ile ilgilidir. Sadece su ile oruç hayatımı değiştirdi ve hayatımın geri kalanında sağlıklı, bitki temelli, SOS içermeyen bir beslenme düzeni planlıyorum. Bu benim tıbbım, bu benim tedavim.

Su orucu kanser tedavisi hakkında önemli uyarı!

Tekrardan uyarmakta fayda var. Bu tutulan su orucu, o lenfoma kanser hastasının kendine has bir durumdur. Hekim eşliğinde yapılmıştır. Kesinlikle kendi başınıza uygulamamalısınız!

REFERANSLAR

 1. Ansell SM. Non-Hodgkin Lymphoma: diagnosis and treatment. Mayo Clin Proc 2015;90:1152–63. (Non-Hodgkin Lenfoma: teşhis ve tedavi)
 2. Hiddemann W, Cheson BD. How we manage follicular lymphoma. Leukemia 2014;28:1388–95. (Foliküler lenfomayı nasıl yönetebiliriz)
 3. Jacobson CA, Freedman AS. Is observation dead in follicular lymphoma? Still appropriate. J Natl Compr Canc Netw 2015;13:367–70. (Foliküler lenfomada gözlem geçerliğini kaybetti mi? Halen uygun)
 4. Ujjani C. Targeted approaches to the management of follicular lymphoma. Oncology (Williston Park) 2015;29:760–8. (Foliküler lenfoma yönetiminde hedefe yönelik yaklaşımlar)
 5. Rueda A, Casanova M, Redondo M, et al. Has the time to come leave the “watch-and-wait” strategy in newly diagnosed asymptomatic follicular lymphoma patients? BMC Cancer 2012;12:210. (Yeni teşhis konmuş asemptomatik foliküler lenfoma hastalarında “gözlem ve bekleme” stratejisini bırakma zamanı geldi mi? )
 6. Han X, Zheng T, Foss F, et al. Vegetable and fruit intake and non-Hodgkin lymphoma survival in Connecticut women. Leuk Lymphoma 2010;51:1047–54. (Connecticut’ lu kadınlarda sebze ve meyve alımı ve Non-Hodgkin lenfoma sağkalımı)
 7. Kwan ML, Weltzien E, Kushi LH, et al. Dietary patterns and breast cancer recurrence and survival among women with early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2009;27:919–26. (Erken evre meme kanseri olan kadınlarda beslenme kalıpları ve meme kanseri tekrarlama ve hayatta kalımı)
 8. Kroenke CH, Fung TT, Hu FB, et al. Dietary patterns and survival after breast cancer diagnosis. J Clin Oncol 2005;23:9295–303. (Meme kanseri teşhisinden sonra beslenme kalıpları ve hayatta kalım)
 9. Pierce JP, Stefanick ML, Flatt SW, et al. Greater survival after breast cancer in physically active women with high vegetable-fruit intake regardless of obesity. J Clin Oncol 2007;25:2345–51. (Obeziteden bağımsız olarak yüksek sebze-meyve alımına sahip olan ve fiziksel olarak aktif kadınlarda meme kanseri sonrasında sağ kalım daha uzun)
 10. Rock CL, Demark-Wahnefried W. Nutrition and survival after the diagnosis of breast cancer: a review of the evidence. J Clin Oncol 2002;20:3302–16. (Göğüs kanseri tanısı konduktan sonra beslenme ve hayatta kalma: kanıtların gözden geçirilmesi)
 11. Goodman MT, Kolonel LN, Wilkens LR, et al. Dietary factors in lung cancer prognosis. Eur J Cancer 1992;28:495–501. (Akciğer kanseri prognozunda beslenme faktörleri)
 12. Palli D, Russo A, Saieva C, et al. Dietary and familial determinants of 10-year survival among patients with gastric carcinoma. Cancer 2000;89:1205–13. (Mide kanserli hastalar arasındaki 10 yıllık sağkalımın besinsel ve ailesel belirleyicileri)
 13. Sandoval M, Font R, Manos M, et al. The role of vegetable and fruit consumption and other habits on survival following the diagnosis of oral cancer: a prospective study in Spain. Int J Oral Maxillofac Surg 2009;38:31–9. (Ağız kanseri tanısı konduktan sonra sebze ve meyve tüketiminin ve diğer alışkanlıkların sağkalım üzerindeki rolü: İspanya’da prospektif bir çalışma)
 14. Grotto D, Zied E. The Standard American Diet and its relationship to the health status of Americans. Nutr Clin Pract 2010;25:603–12. (Standart Amerikan Diyeti ve Amerikalıların sağlık durumu ile olan ilişkisi)
 15. Jaffe ES. The 2008 WHO classification of lymphomas: implications for clinical practice and translational research. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2009:523–31. (Lenfomaların 2008 WHO sınıflandırması: klinik uygulama ve translasyonel araştırmalara etkileri)
 16. Pizzorno JM, Murray T. Textbook of natural medicine. 4 edn. Elsevier Churchill Livingstone, 2013. (Doğal tıp ders kitabı)
 17. Longo VD, Mattson MP. Fasting: molecular mechanisms and clinical applications. Cell Metab 2014;19:181–92. (Oruç: moleküler mekanizmalar ve klinik uygulamalar)
 18. Goldhamer A. The health promoting cookbook. Summertown, TN: Book Publishing Company, 1996. (Sağlığı teşvik eden yemek kitabı)
 19. Goldhamer AC, Lisle DJ, Sultana P, et al. Medically supervised water-only fasting in the treatment of borderline hypertension. J Altern Complement Med 2002;8:643–50. (Sınırüstü hipertansiyon tedavisinde medikal olarak gözlemlenen sadece su ile oruç)
 20. Goldhamer A, Lisle D, Parpia B, et al. Medically supervised water-only fasting in the treatment of hypertension. J Manipulative Physiol Ther 2001;24:335–9. (Hipertansiyon tedavisinde medikal olarak gözlemlenen sadece su ile oruç)
 21. Muller H, de Toledo FW, Resch KL. Fasting followed by vegetarian diet in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review. Scand J Rheumatol 2001;30:1–10. (Oruç ve bunu takiben romatoid artritli hastalarda vejetaryen beslenme: sistematik bir gözden geçirme)
 22. Safdie FM, Dorff T, Quinn D, et al. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging (Albany NY) 2009;1:988–1007. (İnsanlarda açlık ve kanser tedavisi: olgu sunumu raporu)
 23. Raffaghello L, Safdie F, Bianchi G, et al. Fasting and differential chemotherapy protection in patients. Cell Cycle 2010;9:4474–6. (Hastalarda oruç tutma ve diferansiyel kemoterapi koruması)
 24. Descamps O, Riondel J, Ducros V, et al. Mitochondrial production of reactive oxygen species and incidence of age-associated lymphoma in OF1 mice: effect of alternate-day fasting. Mech Ageing Dev 2005;126:1185–91. (OF1 farelerinde reaktif oksijen türlerinin mitokondriyel üretimi ve yaşa bağlı lenfoma insidansı: alternatif gün açlık etkisi)
 25. Berrigan D, Perkins SN, Haines DC, et al. Adult-onset calorie restriction and fasting delay spontaneous tumorigenesis in p53-deficient mice. Carcinogenesis 2002;23:817–22. (Yetişkinlerde başlangıçlı kalori kısıtlaması ve açlık gecikmesi p53’e bağlı farelerde spontan tümör oluşumu)
 26. Cheng CW, Adams GB, Perin L, et al. Prolonged fasting reduces IGF-1/PKA to promote hematopoietic-stem-cell-based regeneration and reverse immunosuppression. Cell Stem Cell 2014;14:810–23. (Uzun süreli açlık, hematopoietik kök hücre bazlı rejenerasyon ve ters immünosüpresyonu desteklemek için IGF-1 / PKA’yi azaltır)
 27. Lee C, Safdie FM, Raffaghello L, et al. Reduced levels of IGF-I mediate differential protection of normal and cancer cells in response to fasting and improve chemotherapeutic index. Cancer Res 2010;70:1564–72. (IGF-I düzeylerinde azalma, normal ve kanserli hücrelerin açlık yanıtına göre diferansiyel korumasına aracılık eder ve kemoterapötik endeksi geliştirir)
 28. Brahmkhatri VP, Prasanna C, Atreya HS. Insulin-like growth factor system in cancer: novel targeted therapies. Biomed Res Int 2015;2015:538019. (Kanserde insülin benzeri büyüme faktörü sistemi: yeni hedeflenmiş tedaviler)
 29. Zielinska HA, Bahl A, Holly JM, et al. Epithelial-to-mesenchymal transition in breast cancer: a role for insulin-like growth factor I and insulin-like growth factor-binding protein 3? Breast Cancer (Dove Med Press) 2015;7:9–19. (Göğüs kanserinde epitelden mezenkimal geçiş: insülin benzeri büyüme faktörü I ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein 3 için bir rol? Meme Kanseri)
 30. Cao Y, Nimptsch K, Shui IM, et al. Prediagnostic plasma IGFBP-1, IGF-1 and risk of prostate cancer. Int J Cancer 2015;136:2418–26. (Prediagnostik plazma IGFBP-1, IGF-1 ve prostat kanseri riski)
 31. Horning SJ, Rosenberg SA. The natural history of initially untreated low-grade non-Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med 1984;311:1471–5. (Başlangıçta tedavi edilmemiş düşük dereceli non-Hodgkin lenfomanın doğal öyküsü)
 32. Drobyski WR, Qazi R. Spontaneous regression in non-Hodgkin’s lymphoma: clinical and pathogenetic considerations. Am J Hematol 1989;31:138–41. (Non-Hodgkin lenfomasında spontan regresyon: klinik ve patogenetik faktörler)

Kaynak:

http://www.healthpromoting.com/sites/default/files/Water%20Fasting%20and%20Lymphoma%20Case%20Study%20TNH.pdf

Bir cevap yazın

draw-freehand.png
Yazı ile ilgili yorumlarınızı paylaşabilir ya da sormak istediğiniz soru varsa aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Sorulara en kısa sürede yanıt vermeye çalışacağız. Lütfen iletinizi gönderirken dil bilgisi kurallarına özen gösteriniz.
 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.